small_banner
curve
text

Zonder toestemming 1e bank geen 2e hypotheek!

 

Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam een (tucht)uitspraak gedaan in een zaak tegen een notaris die grote gevolgen heeft voor de praktijk.
Hieronder volgt het bericht van de KNB (onze beroepsorganisatie) daarover:

Notaris moet dienst weigeren als toestemming eerste hypotheekhouder ontbreekt.

08 februari 2012

Een notaris moet dienst weigeren wanneer zijn cliënt weigert toestemming te vragen aan de eerste hypotheekhouder om een tweede hypotheek te
vestigen. Dat concludeert de KNB uit een uitspraak (zie bijlage) van het Hof Amsterdam van 27 december 2011.

De uitspraak van het hof is een belangrijke wijziging van een bestaande notariële praktijk. Het hof baseert zijn oordeel op een passage in de parlementaire geschiedenis waarin de toenmalige staatssecretaris van Justitie heeft gezegd dat een notaris zich terughoudend moet opstellen bij conflicterende (leverings)rechten. De uitspraak betekent volgens de KNB dat een notaris in principe zijn dienst moet weigeren wanneer toestemming van de eerste hypotheekhouder ontbreekt. 

Actie KNB 

De KNB is naar aanleiding van deze uitspraak in overleg getreden met de Nederlandse Vereniging van Banken en kijkt of het nodig is nog met andere instantie in overleg te treden. Het bestuur van de KNB beraadt zich nog over de wenselijkheid van een inhoudelijke reactie op de uitspraak. De KNB adviseert notarissen de opdracht tot vestiging van een tweede hypotheekrecht zo in te kleden dat die ook omvat het namens de cliënt toestemming vragen aan de eerste hypotheekhouder. Vooralsnog acht het KNB-bestuur het niet nodig een beleidsregel hierover op te stellen omdat de implicaties van de uitspraak duidelijk zijn. 

Toestemming nodig van eerste hypotheekhouder 

In de zaak waar het hof over oordeelde, had een notaris een hypotheekakte gepasseerd waarin de (standaard)bepaling stond dat bij vestiging van een opvolgende hypotheek op dezelfde onroerende zaak toestemming nodig was van de hypotheekbank. Een paar maanden later vestigde dezelfde notaris een tweede hypotheek op dezelfde onroerende zaak zonder toestemming van de eerste hypotheekhouder. De eerste hypotheekhouder diende hiervoor een klacht in tegen de notaris. 

Notaris moet dienst weigeren 

Het hof vindt dat de notaris niet aan de vestiging van de tweede hypotheek had mogen meewerken, zonder dat de cliënt toestemming aan de eerste hypotheekhouder had gevraagd. Volgens het hof mag een notaris die toestemming in verband met zijn geheimhoudingsplicht niet zelf vragen. De informatie dat de cliënt een tweede hypotheekrecht wil vestigen, is namelijk vóór de totstandkoming van het hypotheekrecht nog niet openbaar.
Regelt een cliënt de toestemming niet, dan kan de notaris niets anders dan zijn dienst weigeren. Verder bepaalt het hof dat een mondelinge mededeling van een cliënt dat toestemming is verleend, niet voldoende is. De notaris moet een bewijs van de verleende toestemming in zijn dossier hebben. 

Helaas betekent dit een verzwaring van de werkzaamheden. Uit praktische overwegingen lijkt het handig om de notaris of de tussenpersoon de opdracht mee te geven om de toestemming namens de klant aan te vragen. Onze ingangen zijn immers vaak beter dan die van de klant zelf.

Of er extra (notaris)kosten met deze toestemmingsverzoeken gemoeid zullen zijn, is nog niet bekend.

 

Bel voor een geheel vrijblijvende afspraak 0578-678100 of bezoek ons kantoor aan de Stationsstraat 6 te Epe.