small_banner
curve
text

Werkwijze

Dorpsnotaris
Wij zijn dorpsnotaris. Dat wil zeggen dat het weinig moeite kost om de notaris zelf te spreken te krijgen. Grote kans dat je bij het onaangekondigd binnenlopen van ons kantoor even kunt praten met een van de notarissen. Maak je een afspraak voor een gesprek, dan kun je binnen een week terecht. Ook in de avonduren of het weekeinde, als dat beter past in uw agenda.

Genoeg kennis in huis
Dorpsnotaris betekent niet dat we zijn ingedut en de laatste ontwikkelingen niet volgen. Op ons relatief kleine kantoor werken maar liefst drie juristen. Ieder van hen kent de algemene praktijk, maar ook heeft ieder gebieden waarop hij/zij meer dan gemiddeld thuis is.

Precies werken
Wij werken nauwgezet en volgens precies omschreven richtlijnen. In principe doet iedere notaris in Nederland dat, want het is een wettelijk voorschrift.
Op ons kantoor zijn die richtlijnen vastgelegd in het kantoorhandboek.

Efficiënt werken
Ons kantoor werkt efficiënt. Op het gebied van automatisering van processen lopen wij voorop. Verregaande automatisering van de processen betekent: een kleine foutenmarge en een uniforme aanpak binnen elke dossiersoort. Je mag als klant toch verwachten dat je personalia geheel foutloos in de akte en de correspondentie zijn opgenomen.

Zeg wat je doet
Wanneer de klant opdracht geeft tot het verrichten van een dienst, dan wordt die opdracht door ons vastgelegd. Onderdeel van de opdracht is de honorering. Van te voren staat onomstotelijk vast hoeveel de dienst gaat kosten of, bij aanneming op basis van gewerkte uren, wat het in rekening te brengen uurtarief is.
Wanneer diensten op hetzelfde moment worden verricht, wordt er korting op het honorarium gegeven. Dat is logisch omdat een aantal handelingen en controles al is gedaan. Een voorbeeld hiervan: bij combinatie van het verzorgen van de levering van een woning met het opmaken van een samenlevingsovereenkomst, wordt een korting op het honorarium gegeven.

Doe wat je zegt
Wie kent niet de nalatenschap die al meer dan een jaar bij een notaris ligt en waarin niets meer lijkt te gebeuren? De klant durft niet te bellen en als hij het wel durft, heeft dat niet of nauwelijks effect.
Aan zulke toestanden hebben wij een hekel. Op ons kantoor kan dit eigenlijk niet gebeuren. Aan ieder dossier is het geautomatiseerde signaleringssysteem gekoppeld. Wanneer in een dossier een termijn nadert, gaat er in de agenda van de behandelaar een lampje knipperen. Dat lampje blijft knipperen totdat de vereiste actie is voltooid.

Vlotte afwikkeling
Wij leggen de lat hoog als het gaat om een vlotte afwikkeling. Als u nu uw testamenten komt bespreken, kunt u ze over drie weken komen ondertekenen. Als er haast bij is, kunt u ze de volgende dag komen ondertekenen.
Wanneer wij de levering van uw huis verzorgen, dan hebt u gegarandeerd een week vóór de datum van levering het ontwerp van de akte ter beoordeling van ons ontvangen.

Bel voor een geheel vrijblijvende afspraak 0578-678100 of bezoek ons kantoor aan de Stationsstraat 6 te Epe.