small_banner
curve
text

Vermogenstoets AWBZ: ook uit uw spaartegoed en eigenwoningbezit gaat u bijdragen aan de AWBZ

 

 

Vermogenstoets

Vanaf 1 januari 2013 geldt voor de eigen bijdrage aan de AWBZ ook een vermogenstoets.

Tot 1 januari 2013 gold alleen een inkomenstoets

Het verblijf in een zorginstelling kost geld. Dat geld wordt betaald vanuit een volksverzekering, de AWBZ. Er is een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage werd tot 1 januari 2013 vastgesteld uitsluitend op basis van het inkomen, zoals AOW, pensioen en de rente-inkomsten uit spaartegoeden.

Vanaf 1 januari 2013 geldt ook een vermogenstoets

Vanaf 1 januari 2013 wordt naast het inkomen ook het vermogen betrokken bij het vaststellen van de eigen bijdrage.
Hieronder volgt een voorbeeld.
Iemand die verblijft in een zorginstelling heeft als inkomen uitsluitend AOW. Van de AOW wordt het grootste gedeelte gebruikt voor de eigen bijdrage. Daarnaast heeft hij een tegoed op een spaarrekening van €.101.000,00. Dat spaartegoed geldt als vermogen. Van het spaartegoed wordt een gedeelte van ongeveer €.21.000,00 niet meegeteld. Van het resterende bedrag moet per jaar 8% als eigen bijdrage worden betaald. In het eerste jaar is dat resterende bedrag €.80.000,00. Daarvan wordt 8%, dat is €.6.400,00, aangewend voor de eigen bijdrage.
Er is een maximum: de totale eigen bijdrage is nooit meer dan €.26.270,00 per jaar.

De woning

Een complicatie treedt op wanneer het vermogen bestaat uit een te koop staande of verhuurde woning. De waarde van die woning geldt als vermogen, dus de 8%-regel is daarop van toepassing. Het probleem is dat die waarde niet beschikbaar is in de vorm van geld waarmee de eigen bijdrage kan worden betaald.

Wat te doen?

De effecten van het vorenstaande kunnen deels worden voorkomen door:

  • te zorgen voor een langstlevende-testament dat is toegesneden op deze nieuwe situatie
  • het overdragen van vermogen aan uw (klein)kinderen, bij voorbeeld in de vorm van het erkennen van een schuld aan de (klein)kinderen, ook wel “papieren schenking” genoemd
  • het alsnog aanpassen van de opeisingsgronden in situaties waar sprake is van een langstlevende ouder die een schuld heeft aan de kinderen uit hoofde van het erfdeel van de overleden partner.

 

Bel voor een geheel vrijblijvende afspraak 0578-678100 of bezoek ons kantoor aan de Stationsstraat 6 te Epe.