small_banner
curve
text

Nalatenschappen

Nalaten
Wanneer iemand overlijdt laat hij iets na. De één laat niets anders na dan zijn inboedel en zijn fiets. Een ander laat een landgoed na, een B.V. en een miljoen op de bank.
Tot wat je nalaat (de nalatenschap) behoren ook je schulden: een geldlening bij de bank, een huurschuld aan de woningcorporatie, een schuld bij het postorderbedrijf of onbetaalde rekeningen.

Waaruit bestaat de erfenis?
Wat iemand nalaat, gaat naar zijn erfgenamen. Zij ervan de bezittingen, maar ook de schulden. Wanneer de erfgenamen niet zeker weten of de nalatenschap positief is, doen zij er goed aan het voorbehoud te maken dat zij niet uit hun eigen portemonnee hoeven bij te passen als er een tekort is. Dat doe je door bij de rechtbank een verklaring af te geven van “beneficiaire aanvaarding” van de erfenis.

De bank vertrouwt op de notaris
Door het overlijden is, om een voorbeeld te geven, de bankrekening niet meer van één persoon, maar van alle erfgenamen samen. Dat is lastig voor de bank. De bank wil dan ook precies weten wie die erfgenamen zijn. Als de bank namelijk het banktegoed afgeeft aan iemand die geen erfgenaam blijkt te zijn, is dat een fout waarvoor de bank zelf aansprakelijk is. De bank eist daarom een officiële verklaring van een notaris, waarin de notaris vaststelt (en garandeert) wie de erfgenamen zijn. Als er een fout is gemaakt in deze “verklaring van erfrecht”, is de notaris daarvoor aansprakelijk en niet de bank. De notaris is verplicht verzekerd voor beroepsfouten.

Erfbelasting
Iemand die iets uit een erfenis krijgt, moet daarover belasting betalen. Die belasting heet erfbelasting (maar werd tot 1 januari 2010 “successierecht” genoemd).
Soms hoeft er geen erfbelasting te worden betaald, omdat de erfenis te klein is of omdat een goed doel, zoals de Hartstichting of het Koningin Wilhelminafonds, de erfgenaam is. Er kan een specifieke vrijstelling van toepassing zijn

Hoe verdeel je de dingen?
Wanneer vier erfgenamen samen een huis en een bankrekening erven, zullen zij na verloop van tijd de erfenis willen verdelen. Vroeger heette dat “scheiden en delen”. Hier op de Veluwe zeiden ze ook wel dat ze de “boel uit elkaar gingen maken”.
Geld kun je betrekkelijk gemakkelijk verdelen, maar hoe gaat dat met een huis. En wat doe je als een van de erfgenamen zelf nog een schuld had aan de overledene?

Wij zijn goed in nalatenschappen
Hierboven is een aantal dingen genoemd waar je tegenaan kunt lopen als er iemand is overleden. Er zijn nog wel honderd andere voorbeelden te noemen, want het is altijd weer anders.
Ons kantoor is specialist op het gebied van nalatenschappen. Kleine en grote nalatenschappen. Twee erfgenamen of twintig erfgenamen.

U kunt onze hulp inroepen bij specifieke werkzaamheden (de aangifte voor de erfbelasting opstellen, de verklaring van erfrecht afgeven waar de bank om vraagt), maar we kunnen de erfgenamen ook alles uit handen nemen. Bij dat laatste moet je denken aan: het opzeggen van abonnementen en verzekeringen, het opheffen van alle afzonderlijke bankrekeningen en de saldo’s bij elkaar brengen op één rekening, het bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen, de ontruiming van de woning begeleiden, de verkoop van de woning regelen, de hypotheekschuld aflossen, een overzicht geven van alle uitgaven en ontvangsten, op zo kort mogelijke termijn een voorschot aan de erfgenamen uitkeren, de uiteindelijke verdeling op papier zetten.

Wat mag u van ons verwachten?
Wij vinden dat het bij het behandelen van nalatenschappen aankomt op:
• in begrijpelijke taal met de klant bespreken wat er gedaan moet worden
• dingen die de klant als ingewikkeld of lastig ervaart hem uit handen nemendingen die de klant als ingewikkeld of lastig ervaart hem uit handen nemen
• de notaris neemt het initiatief (en wacht dus niet tot de klant belt met de vraag “waar het blijft”)
• afspraken maken over wat wanneer gereed is
• de notaris bewaakt de termijnen
• afwikkeling binnen 12 maanden, ook bij ingewikkelde nalatenschappen.

Maak een afspraak met een van onze (kandidaat)notarissen.

Bel voor een geheel vrijblijvende afspraak 0578-678100 of bezoek ons kantoor aan de Stationsstraat 6 te Epe.