small_banner
curve
text

Huwelijksvoorwaarden

Waarom maken mensen huwelijksvoorwaarden?
Dat is de vraag waarmee ik begin, wanneer ik een stel tegenover mij heb zitten. Waarom gaan júllie huwelijkse voorwaarden maken?

Dat legt het initiatief waar het behoort te liggen: bij de partners die afspraken met elkaar gaan maken. Die afspraken moeten een hele tijd mee. In ieder geval een paar jaar, maar vaak veel langer.

De klanten vertellen mij waarom zij huwelijksvoorwaarden willen maken. Ik luister en vraag soms om een verduidelijking. Meestal is het één van de partners die het woord neemt en dan let ik goed op het gezicht van de andere partner. Het komt namelijk voor dat de één andere ideeën in zijn hoofd heeft dan de ander. Wanneer ik dat merk, dan zorg ik dat de partners daarover met elkaar in gesprek raken. Het is maar beter om aan het begin van de rit zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen.

Echtscheiding
Vervolgens merk ik plompverloren op: weet wel dat je in de allereerste plaats huwelijksvoorwaarden maakt voor het geval je relatie strandt, voor het geval het huwelijk eindigt in echtscheiding dus.
Bijna alle klanten zijn het daarmee eens, maar het is lastig voor ze om dit onderwerp zelf op de agenda te zetten. Als je op het punt staat met elkaar een relatie aan te gaan, van harte en met positieve plannen, dan is het wel ontnuchterend om het uitdrukkelijk over het eventuele éinde van die relatie te gaan hebben.

Goed luisteren naar de partners
Wat mij steeds weer opvalt, is dat mensen heel goed zelf in staat zijn hun afspraken onder woorden te brengen. Het komt natuurlijk voor dat ze in eerste instantie zeggen: notaris, zet u het maar op papier. Maak voor ons maar dezelfde huwelijksvoorwaarden die u ook voor anderen maakt.
Als ik ze erop wijs dat het hún huwelijk is, hún lange-termijnproject, dan begrijpen ze wel dat ze zelf met de inhoud van hun huwelijksvoorwaarden aan de slag moeten. En dat is een bezigheid die meestal met groeiend enthousiasme door de partners wordt opgepakt. Het is boeiend om samen heel nuchter te kijken naar wat er moet gebeuren als het huwelijk onverhoopt mocht eindigen in een echtscheiding.

Huiswerk
In het eerste gesprek inventariseer ik de afspraken die op papier moeten worden gezet. In de helft van de gevallen volstaat dat. Ik heb genoeg gehoord om de tekst van de huwelijksvoorwaarden te kunnen maken.
In de overige gevallen maken wij een vervolgafspraak. De partners moeten dan als huiswerk samen nog verder overleggen over een onderwerp. Bij voorbeeld: wat doe je nu bij echtscheiding als de ene partner (door het opsparen van bezit in zijn BV tijdens de jaren dat je bij elkaar was) veel vermogender is geworden dan de ander?

Waar kunnen huwelijksvoorwaarden over gaan?
In willekeurige volgorde noem ik:
• wel of niet een algehele gemeenschap van goederen
• wel of niet een beperkte gemeenschap van goederen (de woning bij voorbeeld)
• blijft bij echtscheiding de onderneming van een partner “buiten schot”
• wel of niet verevening van opgebouwde pensioenrechten bij echtscheiding
• blijven erfenissen en schenkingen privé.

Testamenten
Je kunt niet praten over huwelijksvoorwaarden zonder het te hebben over testamenten. Een voorbeeld: twee al wat oudere partners (ieder heeft kinderen uit een eerder huwelijk en ieder is financieel onafhankelijk) gaan trouwen. Ze maken huwelijksvoorwaarden die inhouden dat hun bezittingen en schulden strikt gescheiden blijven (dat wordt “koude uitsluiting” genoemd). Hun, waarschijnlijk niet eens hardop uitgesproken, gedachte is dat bij het overlijden van bij voorbeeld de man, diens erfenis direct naar zijn kinderen moet gaan. Dat lukt alleen, als zij een testament maken! Maken zij geen testament, dan is ook de partner erfgenaam en geldt de wettelijke verdeling. Dat wil zeggen dat alle bezittingen naar de partner gaan en dat de kinderen op hun erfdeel moeten wachten tot die partner is overleden. Dat was in het geheel niet de bedoeling toen zij het huwelijk sloten.

Geregistreerd partnerschap, samenwonen
In het voorgaande is steeds over het huwelijk en huwelijksvoorwaarden gesproken.
Behalve het huwelijk kennen we in Nederland ook het geregistreerd partnerschap (hierna: g.p.) Dat heeft juridisch bijna volledig dezelfde gevolgen als het huwelijk. Je maakt dan geen huwelijksvoorwaarden maar partnerschapsvoorwaarden.
In Nederland wordt, als alternatief voor het huwelijk of het g.p., steeds meer samengewoond. Er is geen aparte regeling in de wet voor samenwonenden. Dat betekent dat je zelf dingen moet regelen door middel van een samenlevingsovereenkomst en testamenten.

Belastingen
Trouwen, g.p, samenwonen, aan alle drie zijn fiscale gevolgen verbonden. Het gaat om de volgende belastingen:
• inkomstenbelasting
• overdrachtsbelasting
• erfbelasting
• schenkbelasting.

Specialist
Uit het voorgaande blijkt al dat wij plezier hebben in het begeleiden van onze klanten bij het maken van huwelijksvoorwaarden. Het gaat over het maken van afspraken die een hele tijd mee moeten. Wij vinden dat dat vraagt om aandacht, goed luisteren en een gedegen kennis van het werkterrein. Die dingen hebben wij in huis!

Bel voor een geheel vrijblijvende afspraak 0578-678100 of bezoek ons kantoor aan de Stationsstraat 6 te Epe.