small_banner
curve
text

Familierecht

Waar gaat “familierecht” over?
Familierecht gaat over momenten in je leven dat er een opvallende verandering plaatsvindt: geboorte, trouwen, overlijden.

Die dingen vinden plaats binnen het gezin of de familie waartoe je behoort of gaat behoren. En ze hebben een juridische “component”. Anders gezegd: de wet verbindt gevolgen aan de gebeurtenissen geboorte, huwelijk en overlijden.

Als de wet gevolgen verbindt aan gebeurtenissen in je leven, moet de wet ook aangeven bij wie je moet zijn om je daarover te laten voorlichten. Dat doet de wet: zij wijst daarvoor de notaris aan.

1 – Geboorte
Aanwijzen van een voogd
Wanneer ouders iemand willen aanwijzen die de zorg voor hun jonge kinderen op zich neemt wanneer zij mochten wegvallen, dan moet dat gebeuren bij de notaris. Hij vertrouwt de naam van de voogd of voogdes toe aan het papier. Ondertekening door de ouder en de notaris volgt en je hebt een akte. Die akte blijft gegarandeerd bewaard. De inhoud van deze akte is geheim en wordt pas bekend gemaakt na het overlijden van de ouder. De akte kan na het overlijden altijd worden teruggevonden, want iedere notaris moet deze soort akte (testament, ook wel uiterste wil genoemd) aanmelden bij het Centraal Testamentenregister.

Erkenning van een nog niet geboren kind
Wanneer een kind wordt geboren en de ouders zijn niet getrouwd, dan zal de vader om ook in juridische zin vader te worden, het kind moeten erkennen. Dat erkennen kan al gebeuren voordat het kind geboren is doordat de notaris daarvan een akte opmaakt.

2 – Trouwen (ook: geregistreerd partnerschap, samenwonen)
Behalve met elkaar trouwen, kun je ook een geregistreerd partnerschap aangaan of gaan samenwonen met je partner.
Huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden
De wet verbindt een flink aantal gevolgen aan het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Wil je die gevolgen wijzigen, dan kan dat door het maken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden (lees daarover meer op deze website onder: specialisaties – huwelijkse voorwaarden).

Samenlevingsovereenkomst en testamenten
Aan samenwonen verbindt de wet nauwelijks gevolgen, dus dat moet je zelf regelen. De notaris luistert naar je wensen en is je gids door het woud van regels over erven, partnerpensioen en de positie van kinderen binnen een samenwoonrelatie.
Hij legt de afspraken vast in een samenlevingsovereenkomst, vaak aangevuld met een testament voor ieder van de partners.
Die testamenten zijn met name van belang bij samenwonenden, want de wet bepaalt nergens dat degene met wie je samenwoont ook je erfgenaam is. Je wilt toch dat als je overlijdt alles terechtkomt bij je partner (en niet bij je broers, zusters, ouders)!

3 – Overlijden
De gevolgen die de wet verbindt aan overlijden zijn geregeld in het erfrecht.
Het erfrecht bepaalt wie iemands erfgenamen zijn en op welke manier de bezittingen en schulden van een overledene worden vereffend.

Testament
Wil je voor wat betreft je erfenis niet "overgeleverd" zijn aan de regels van de wet, dan kun je daar wat aan doen. Door tijdens je leven een testament te maken kun je in principe onbeperkt afwijken van de wettelijke regels.
Alleen een notaris mag een testament opmaken. Hij is dan ook bij uitstek thuis op dit gebied..

Voorbeelden van wat je zelf kunt regelen in je testament:
• je erfgenamen kiezen
• bepaalde erfgenamen uitsluiten
• een goed doel als erfgenaam aanwijzen
• iemand aanwijzen die je nalatenschap afwikkelt: de executeur
• zorgen dat de erfenis voor je kinderen is (en niet voor de aangetrouwden)
• een voogd aanwijzen voor het geval je kind beide ouders mocht verliezen.

Erfbelasting
Wanneer je overlijdt zullen je erfgenamen in principe erfbelasting (vroeger heette dat: successierecht) moeten betalen. Je kunt zelf invloed uitoefenen op hoeveel erfbelasting er betaald zal moeten worden of het moment waarop het betaald zal moeten worden. De notaris kan op dat gebied waardevolle adviezen geven (lees daarover meer op deze website onder: specialisaties – estateplanning).

Samen een huis kopen? Regel het met de notaris.

Samen kopen is samen regelen
Jij en je partner hebben nu een tijdje samengewoond in jouw oude huis. Maar nu staan jullie op het punt om samen een huis te kopen. Een groter huis ook nog, want dat is wel zo handig als er kinderen komen.

Jullie zijn nu natuurlijk druk bezig met plannen maken voor de nieuwe woning. Een heerlijke tijd dus. Maar let op: samen een huis kopen is niet alleen leuk, je moet ook heel veel regelen en vastleggen. En daarbij moet je vaak uitgaan van hele vervelende situaties. Wat als het niet meer werkt tussen jullie? Of als één van jullie overlijdt?

Hoe moet je alles regelen?
Als je samen een huis koopt, kun je het beste een samenlevingscontract laten opstellen door een notaris. Hierin kun je eigenlijk alles regelen wat er te regelen valt. Bijvoorbeeld wie welke rekeningen betaalt of van wie die dure stereo is.

Maar een samenlevingscontract doet meer. Je krijgt daardoor financiële en juridische zekerheid als jullie uit elkaar gaan of als één van jullie overlijdt.

Wat als we uit elkaar gaan?
Natuurlijk ga je er, zeker nu niet, van uit dat jullie ooit uit elkaar gaan. Maar als je daar nu geen goede afspraken over maakt, heb je straks misschien een groot (financieel) probleem.

Goede afspraken zijn vooral belangrijk als de één meer betaalt dan de ander. Of als jij de overwaarde van je huidige woning inbrengt en je partner niets.

Ga je uit elkaar, dan zie je natuurlijk graag iets terug van alles wat jij extra hebt betaald. Zorg er daarom voor dat je goed vastlegt wie wat betaalt en hoeveel en of je bijvoorbeeld je eigen spaargeld investeert in de nieuwe woning. Je notaris kan je hierbij uitstekend adviseren.

En wat als één van ons overlijdt?
Heb je geen samenlevingscontract of een samenlevingscontract zonder verblijvingsbeding, dan ontstaat een probleem als één van jullie overlijdt.

Stel dat jij overlijdt, dan gaat jouw aandeel in de gezamenlijke woning en inboedel naar je familie. De kans is dan groot dat je partner het huis moet verkopen. Dit kun je voorkomen door een samenlevingscontract op te stellen, met daarin een verblijvingsbeding. Je partner krijgt dan jouw aandeel en is voortaan de enige eigenaar van het huis en de inboedel.

Goed regelen is geld besparen!
Een groot voordeel van een verblijvingsbeding is ook dat je partner over de waarde van de woning geen erfbelasting hoeft te betalen. En met een samenlevingscontract zorg je er bovendien voor dat je partner recht heeft op een vrijstelling van € 600.000 wanneer jij spaargeld, banktegoeden en overige bezittingen nalaat. Dit kan vele duizenden euro’s erfbelasting schelen!

Bel voor een geheel vrijblijvende afspraak 0578-678100 of bezoek ons kantoor aan de Stationsstraat 6 te Epe.